Käyttöehdot

Huutokauppalaitos Auxxi Oy:llä on vuosien kokemus ajoneuvojen ja muu omaisuuden myynnistä huutokaupalla. Pääasiallisesti kauppa tapahtuu internetissä, mutta aika ajoin Auxxi järjestää myös paikan päällä pidettäviä eläviä huutokauppoja.

Auxxi arvioi ja myy omaisuuden kaupallisena edustajana kaluston omistajille, rahoitus- ja vakuutusyhtiölle, yksityisille, yrityksille, maahantuojille, valtion-, kuntien ja muille viranomaislaitoksille. Kuten yleisesti huutokauppalaitosten, myös Auxxi:n rooli on toimia välittäjänä, korvausta vastaan, omaisuuden myyjien (toimeksiantaja) ja ostajan (asiakas) välillä. Pääsääntöisesti Auxxi ei myy tai osta tuotteita omissa nimissä.


YLEISET HUUTOKAUPPAEHDOT
 • Myyntiehdot.

Huutokauppaan voi osallistua huutokauppa sivustolle rekisteröidymällä tai henkilökohtaisesti arkisin klo: 9:00 - 16:00 välillä tai erikseen sovittavana ajankohtana, jättämällä kohteesta kirjallinen sitova tarjous asiamiehelle sähköpostiin. Kaikki kirjallisesti annetut tarjoukset tullaan rekisteröimään kohteen huutokauppa ilmoitukseen julkiseksi. 

HUOMIOITTEHAN, että kysymyksessä on realisointihuutokauppa. 
Kohde myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se kauppahetkellä ja ilmoituksessa on esitetty.
Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein esitetty tarjous, ellei toisin ole ilmoituksessa mainittu.
Kohteella ei ole normaalia etäkaupan mukaista kuluttajasuojalain 14 vrk palautus tai vaihto-oikeutta.

Ostajan velvollisuutena on tutustua myytävään kohteeseen huolellisesti. Koneiden ja autojen kohdalla arkipäivisin klo. 09:00 - 16:00 välillä, erikseen sovittavana ajankohtana siinä osoitteessa missä myytävä kohde kulloinkin sijaitsee.

 • Soveltamisala.


Nämä ovat huutokauppaehdot, joita sovelletaan asiamiehen / myyjä sekä ostajan välillä, eli kaikissa osapuolten välisissä sekä myyjän itsensä ja myyjän kolmannen osapuolen puolesta myyntiin asetettujen tuotteiden myynti- ja / tai ostotapahtumissa, ellei toisin ole sovittu. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa näitä huutokauppaehtoja.
Jokainen myynti- ja  /tai ostotapahtuma on kulloinkin voimassa olleiden huutokauppaehtojen alainen, joko huutokaupan päättymis- tai kaupantekopäivämäärän mukaan. Myyjä olettaa, että huutokauppaan, nettihuutokauppaan ja / tai muilla tavoin toteutuneisiin kaupantekoihin osallistuessaan ostaja on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt nämä huutokauppaehdot. Jättäessään ensimmäisen tarjouksensa ostaja sitoutuu noudattamaan näitä huutokauppaehtoja. Jos ostaja ei suostu sitoutumaan näihin huutokauppaehtoihin hänen ei tule tehdä tarjousta.

 • Ostajan vastuu.


Jättämällä tarjouksen ostaja sitoutuu ostamaan kohteen. Ostaja on vastuussa kaikista jättämistään huutotarjouksista, joissa ostaja on käyttänyt palveluntarjoajalta saamiaan käyttäjätunnuksia ja / tai kirjallisella tarjouksellaan osallistuessaan myyjän ylläpitämiin huutokauppoihin ja / tai muilla tavoin toteutettuihin kauppoihin. Ostaja on vastuussa nettipalvelun käyttäjätunnuksistaan ja kaikista mahdollisista käyttäjätunnuksiensa väärinkäytöksistä ja niistä mahdollisesti syntyvistä kustannuksista.

 • Huudettavien kohteiden kunto sekä kaupan kohteisiin tutustuminen.


Huutokaupattavat kohteet on määritelty myyjän toimesta hyvää kauppatapaa noudattaen. Arviot ovat myyjän antamia arvioita. Huutokaupattavat ja / tai muilla tavoin myytävät tuotteet myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kun ne huutokauppa- ja / tai kauppahetkellä ovat. Myyjä ei vastaa millään tavalla huutokaupattavan kohteen kunnosta tai soveltuvuudesta alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Kohde myydään kauppalain 19§:n mukaisesti "sellaisena kuin se on". Ostaja on velvollinen tarkastamaan huolellisesti kohteen, eikä hänellä ole oikeutta kaupan purkuun, ellei ole tapahtunut sellaista virhettä, joka kauppalain 19 ja 20 §:n nojalla oikeuttaisi siihen.
Ostaja on velvollinen tarkastamaan myytävän kohteen huolellisesti sekä tutustumaan kaupan kohteisiin niistä tehtävän sitovan huutotarjouksen ja / tai kirjallisen tarjouksen edellyttämällä tavalla ja muodostaa itsenäinen näkemys omaisuusarvosta, johon huutaja voi perustaa huutonsa. Tutustumiseen myyjä varaa kulloinkin mahdollisuuden ennen huutokauppaa ja / tai muilla tavoin toteutettaviin kauppoihin.

 • Osallistuminen huutokauppaan.


Osallistuminen myyjän huutokauppaan tapahtuu virtuaalisesti nettissä, palveluntarjoajan ylläpitämässä osoitteessa tai jättämällä kirjallinen tarjous myyjän toimipaikkaan, huutokauppailmoituksessa ilmoitettuna huutoaikana.
Palveluntarjoaja ja / tai Asiamies pidättävät oikeuden kieltäytyä rekisteröimästä ja / tai hyväksymästä ostajaa osallistumaan myyjän kulloiseenkin käynnissä olevaan huutokauppaan, esimerkiksi ostajan laiminlyötyä jonkin aiemman huutokauppatapahtuman maksut myyjälle, tai yleisesti muille ilmoittajille.

 • Kirjallinen ennakkotarjous ja / tai ostotarjous.


Huutokauppaan on mahdollisuus osallistua huutoilmoituksessa ilmoitettuna huutoaikana myös myyjän toimipaikassa, arkisin kello 08:00 - 16.00 välillä, tai erikseen ennalta sovittuna ajankohtana. Tuolloin ostajalla on mahdollisuus jättää myyjälle kirjallinen ennakkotarjous ja / tai ostotarjous. Ennakkotarjous on se maksimihinta, jonka ostaja on valmis tuotteesta maksamaan. Kirjallinen ennakkotarjous ja / tai ostotarjous on aina sitova ostosopimus. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein esitetty tarjous, ellei ilmoituksessa ole toisin mainittu.

 • Huudon hyväksyminen / hylkääminen.


Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tehty tarjous ellei ilmoituksessa ole toisin mainittu. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan 7 (seitsemän) arkipäivän kuluessa huutokaupan päättymisestä, huudon hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

 • Maksutavat.


Maksu verkkopankkimaksuna: Lasku / tilisiirto, ellei asiasta ole toisin sovittu. Maksuehto 3 (kolme) päivää netto. Viivästyskorko on korkolain 4§:n 1 momentin mukainen, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu.

 • Hinta.


Huutohinta on veroton hinta, eli hintaan lisätään aina voimassaoleva arvonlisävero ellei muuta erikseen ole ilmoitettu.

 • Vastuu.


Tuotteet myydään siinä kunnossa, kun ne huutokauppa ja / tai kauppahetkellä ovat.
Täysimääräinen vastuu tuotteista siirtyy korkeimman tarjouksen tehneelle ostajalle välittömästi kun korkein huuto on hyväksytty. Tuotteita ei luovuteta ostajalle ennen ostohinnan täysimääräistä suoritusta.
Myyjä ei myönnä takuuta, eikä vaihto- / palautusoikeutta myytäviin tuotteisiin miltään osin, ellei asiasta ole erikseen toisin mainittu.

 • Omistusoikeuden siirtyminen.


Ostaja saa huutokaupalla ja / tai muilla tavoin myyjältä ostamaansa omaisuuteen omistusoikeuden ja oikeuden määrätä omaisuudesta, kun kauppahinta on kokonaan maksettu.

 • Hallinta ja käyttö.


Ostajalla on oikeus saada omaisuus haltuunsa, kun kauppahinta on kokonaan maksettu.

 • Tuotteiden nouto / toimitus.


Ostaja vastaa tuotteiden poiskuljettamisesta. Mikäli ostaja tilaa kuljetusliikkeen noutamaan ostamansa tuotteen, tai kohteen noutaa joku muu kuin kohteen huutanut henkilö tai yritys / sen edustaja, tulee ostajan ilmoittaa siitä kirjallisesti etukäteen myyjälle. Myyjä luovuttaa tuotteet ainoastaan pankin maksuvahvistusta vastaan. Ostajan tai ostajan edustajan on todistettava henkilöllisyytensä kohdetta noudettaessa.
Posti tai muuta asiamiehen järjestämää kuljetuspalvelua käytettäessä, ostaja maksaa toimituskulun etukäteen myyjälle, ilmoitetun rahditushinnan mukaan.
Kaikki hyväksytysti huudetut kohteet tulee olla poissiirrettynä 7 (seitsemän) vuorokauden kuluessa hyväksytyn huutokaupan päättymisestä, mikäli asiasta ei myyjän kanssa ole toisin sovittu. Myyjällä on oikeus periä vuokraa, hyväksytyn huudetun kohteen varaamasta neliötilasta, sisä- ja / tai ulkotiloissa 7 (seitsemän) vuorokauden ylimenevältä ajalta, katsomallansa kohtuullisella vuorokausikorvauksella, lisättynä kulloinkin voimassaolevalla arvonlisäverolla.
Mikäli huudettua kohdetta ei ole noudettu 3 (kolmen) kuukauden kuluessa, myyjä pidättää oikeuden soveltaa lakia elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (15.7.1988/688).

 • Lisäkulut.


Myyjä pidättää oikeuden vaatia perintäkulut ja muut mahdollisesti syntyneet lisäkustannukset ja / tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneet kustannukset ostajan maksettaviksi.

 • Huudosta vetäytyminen.


Mikäli ostaja vetäytyy hyväksytystä huudosta, myyjän suostumuksella, tulee ostajan korvata myyjälle epäonnistuneen huutokaupan järjestämisestä aiheutuneet kustannukset (27.3.1987/355 ja 5.1.1994/16). Vahingonkorvausmaksu sitovan kaupan purkautumisesta on 10% kaupan hinnasta, kuitenkin vähintään 250 euroa. Vahingonkorvausmaksu on arvonlisäverolain mukaan erä, josta ei suoriteta arvonlisäveroa.

 • Huutokauppaehtojen voimassaolo.


Nämä huutokauppaehdot astuvat voimaan 1.1.2017 ja korvaavat edelliset voimassa olleet huutokauppaehdot.

ONLINE HUUTOKAUPAT

Online eli netti-huutokaupat pidetään viikoittain osoitteessa www.huutokauppa.com. Tajousten jättäminen on täysin avointa, ja kuka tahansa voi seurata huutokaupan edistymistä verkossa. Voidaksesi jättää tarjouksen, sinun tulee ensin rekisteröityä käyttäjäksi. Huutokauppaan voi myös osallistua henkilökohtaisesti arkisin klo: 9-16 välillä tai erikseen sovittavana ajankohtana, jättämällä kohteesta kirjallinen sitova tarjous asiamiehelle sähköpostitse (kaikki kirjallisesti annetut tarjoukset tullaan rekisteröimään kohteen huutokauppa ilmoitukseen julkiseksi).

Tarjouksia voidaan jättää milloin tahansa huutokaupan sulkeutumiseen saakka. Jokaiselle huutokaupankohteelle on asetettu aika josta sulkeutumislaskenta huutokaupan päättymiseksi alkaa. Jos uusi tarjous on vastaanotettu viimeisen kolme minuutin käydessä, huutokauppa jatkuu ja huutokauppa-aikaa pidennetään 3 minuuttiin. Ellei uusia tarjouksia jätetä viimeisen kolmen minuuttia aikana, päättyy huutokauppa. Tarkkaa aikaa huutokaupan päättymiselle ei siis ennakolta voi vahvistaa.

Huutokaupan jälkeen, Auxxi on yhteydessä voitaneen tarjouksen tekijään joko sähköpostitse tai puhelimitse, tarjouksen vahvistamiseksi. Auxxi ja korkeimman tarjouksen jättäjä sopivat yhdessä jatkotoimenpiteistä, maksuista, toimitus-päivästä ja -tavasta yms.
Voittotarjouksen tehnyt on velvollinen olemaan tavoitettavissa joko puhelimitse tai sähköpostitse, huutokaupan päätyttyä. Jos yrityksistä huolimatta Auxxi ei saanut yhteyttä korkeimman tarjouksen tekijään, huutokauppaa seuraavan vuorokauden aikana on Auxxi:lla oikeus periä hinnoiteltu maksu voittohuudon tekijältä ja samalla oikeus tarjota kohdetta muille tarjoajille, ellei asiasta ole toisin sovittu.

Auxxi ei ole vastuussa vahingosta tai välillisistä menetyksistä, joita on voinut aiheutua toimeksiantajalle tai asiakkaalle teknisten vikojen, tiedonsiirto-ongelmia, jne vuoksi. Myöskään Auxxi ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista jotka ovat aiheutuneet, rekisteröimättömistä tarjouksista, siitä että asiakasta ei ole tavoitettu huudon sulkeuduttua, eri tarjouksen tekijään on otettu yhteyttä tai kohde on tullut myydyksi muulle kuin korkeimman tarjouksen tehneelle.
Myöskään Auxxi ei ole vastuussa vahingosta tai välillisistä menetyksistä, joita on voinut aiheutua asiakkaalle, toimeksiantajan virheellisestä hintavarauksesta joka on johtunut Auxxi:n sisäisestä järjestelmästä, tai että toimeksiantaja ei ole hyväksynyt huutokaupassa esitettyä hintavarausta, jonka johdosta huutokauppa joudutaan uusimaan.

SUORAAN TOIMEKSIANTAJALTA HUUTOKAUPATTAVAT KOHTEET

Jotkut myyntikohteet myydään suoraan toimeksiantajilta. Tämä tarkoittaa, että kohde säilyy toimeksiantajan hallussa ja toimitetaan asiakkaalle suoraan myyjältä.

Suorassa huutokauppakohteissa, huutokaupan kohde voidaan tietyissä tapauksissa testata ja kuvata toimeksiantajan toimesta Testit ja kuvaukset suoritetaan aina käyttämällä Auxxi:n toimintamalleja ja hyväksyttyjä menetelmiä.

Samat huutokauppaehdot ja maksumenettelyt koske myös näitä tuotteita, kuin Auxxi:n muitakin kohteita.

PAIKAN PÄÄLLÄ TAPAHTUVA NS. ELÄVÄ HUUTOKAUPPA

Paikanpäällä tapahtuva elävät huutokauppa - eli perinteinen huutokauppa - pidetään Auxxi:n toimipaikoissa ja toimeksiantajiemme osoittamissa paikoissa. Näissä huutokaupoissa myytäviä kohteita ei testataan kuin nettihuutokaupan kohteita. Huutokauppaan osallistujien on itse perehdyttävä kohteisiin ja tehtävä niistä henkilökohtainen mielipide. Huutokaupan kuluessa Meklari kertaa hänellä olevat tiedot kunkin kohteen kunnosta ja laadusta ennen sen myyntiä. Näissä huutokaupoissa kaikki tuotteet myydään "siinä kunnossa ja niillä varusteilla" kuin ne myyntihetkellä ovat, huutokauppa ilmoituksissa näistä kohteista annetaan ainoastaan yleiskatsaus.

MYYNTIKOHTEET

Myyntikohteet (ajoneuvot ja muu omaisuus) ovat yleensä toimitettuna ja nähtävillä Auxxi:n toimipisteessä tai sivutoimipaikoissamme, ellei ilmoituksessa toisin mainita. Huutokaupan kohteet on tarkastettu ja testattu arvioitsijoiden tai muiden asiantuntijoiden toimesta.

Huutokauppa kohteet ovat yleensä käytössä olleita tuotteita, ja niiden kuvauksissa pyritään antamaan mahdollisimman oikea ja totuuden mukainen selonteko, jota on helppo ymmärtää.
Kaikki yksityiskohtia ei tietenkään voida takuuvarmasti kuvat, todeta tai esittää. Ostajat on todettava kohteen kunto itse, joko näytön aikana tai viimeistään kun hän vastaanottaa kohteen, ja hän on itse vastuussa siitä minkälaisen mielikuvan ja odotukset tuotteen kuvaus on saanut aikaan.
Autot on pyritty kuvailemaan noudattaen Suomen Kuluttajaviraston antamia ohjeita käytettyjen autojen kaupasta.

Auxxi:n kuvaukset nettihuutokaupoissa myytävistä käytetyistä autoista ovat saatavilla näytön yhteydessä.

Kuorma-autot ja raskaampi kalusto, joiden arvioitu arvo on alle € 1500, ei ole testattu tai kuvailtu niin seikkaperäisesti, samoin kuin konkurssipesä tuotteet.

HUOMIOITTEHAN, että kysymyksessä on realisointihuutokauppa. Kohde myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se kauppahetkellä ja ilmoituksessa on esitetty.
Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein esitetty tarjous, ellei toisin ole ilmoituksessa mainittu.
Kohteella ei ole normaalia etäkaupan mukaista kuluttajasuojalain 14vrk palautus tai vaihto-oikeutta. Ostajan velvollisuutena on tutustua myytävään kohteeseen huolellisesti. 
Koneiden ja autojen kohdalla arkipäivisin klo. 9:00- 16:00 välillä, erikseen sovittavana ajankohtana siinä osoitteessa missä myytävä kohde kulloinkin sijaitsee.

MYYJÄT

Myyjinä ovat yleensä yrittäjät, yritykset, viranomaiset ja muut organisaatiot, joiden kanssa Auxxi on tehnyt sopimuksen ajoneuvojen ja muun omaisuuden realisoimiseksi. Auxxi takaa, että huutokaupassa myytävät kohteet ovat kokonaisuudessaan maksettuja, eikä niitä rasita kiinnitykset tai muut viranomaismaksut, ellei toisin ole ilmoitettu. Auxxi takaa myös, että myyntikohteita ei rasita maksamattomat ajoneuvoverot.

Auxxi edustaa myyjää, kaikissa tiedusteluissa ja mahdollisissa riitatilanteissa.
Myyjä ei ole velvollinen hyväksymään korkeinta tai edes mitään tarjousta, ja hänellä on oikeus peruuttaa kauppa, teknisten ongelmien, painovirheiden tai muiden syiden takia.

OSTAJAT

Voittotarjouksen tekijä on aina sitoutunut tarjoukseensa ostaa kohde, vaikka kohteen hintavarausta ei saavutettu.

Voitto huudon tehneellä on oikeus (optio) ostaa tuote, jos hintavaraus on saavutettu.
Mikäli kohteelle ilmaantuu useita saman suuruisia tarjouksia, Auxxi on oikeus tehdä lopullinen päätös siitä, mikä tarjous on etusijalla.

Kolmannen osapuolen puolesta tehnyt huutaja on vastuussa tekemästään tarjouksesta, aivan kuin toimisi itse huutajana.

Ostajina voi olla sekä yksityiset henkilöt (kuluttajat) tai yritykset (oikeushenkilö). On huomioitava että erilaisia ehtoja ja lainsäädäntöä sovelletaan sen mukaan onko kyse kuluttajasta tai yrityksestä.

Ostajat, jotka haluavat osallistua huutokauppaan on noudatettava Auxxi:n määräyksiä ja ohjeita. Ostajien on suunniteltava etukäteen, miten heillä on tarkoitus rahoittaa hankintansa sekä heidän on muodostettava oma näkemys siitä mikä on kohteen käypä kauppahinta.
Ostajat on joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa toimesta, tarkastettava ja hyväksyttävä paikan päällä myyntikohde jonka he ovat hankkineet huutokaupasta. Tämän tarkastuksen ja hyväksymisen jälkeen, ostosopimus voidaan allekirjoittaa jonka jälkeen kauppa on sitova niin myyjän kuin ostajankin puolesta.

Jos korkeimman tarjouksen tekijä jättää tarkastamatta ostetun kohteen paikan päällä, ilmoitetun tai sovitun ajan sisällä, tullaan tarjoajalta veloittamaan hinnoiteltu hyvitysmaksu. Jos korkeimman tarjouksen tekijä tilaa kohteelleen kuljetuksen Auxxi varastosta, häneltä veloitetaan myös kuljetuskustannukset sopimuksen mukaan.

Voittohuudon jättäneen on myös maksettava tämä hyvitysmaksu, mikäli tarjoaja tarkastettuaan huudetun kohteen kieltäytyy lunastamasta sitä ilman hyväksyttävää syytä. Hyväksyttyinä syinä pidetään merkittäviä vikoja ja puutteita joita kohteen kuvauksessa on virheellisesti ilmoitettu.

Ostajalla ei ole oikeutta luovuttaa osto optiota kohteeseen tai nimetä sitä toiselle ostajalle.
Erillisiä lisäehtoja sovelletaan ulkomaille rekisteröityneisiin ostajiin - katso alla.

HINTAVARAUS JA LÄHTÖHINTA

Yleisesti jokaiselle kohteelle on myyjän asettama hintavaraus. Mikäli hintavarausta ei ole saavutettu, myyjä varaa itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tehty korkein tarjous. Hintavaraus hinta ilmoitetaan korkeimman tarjouksen jättäneelle ja hänelle varataan 24 h aikaa joko hyväksyä asetettu hinta tai tehdä vastatarjous. Mikäli huutokaupan kuluessa ilmoitukseen tulee ilmoitus (Hintavaraus ylitetty: Kyllä) ostajalla etuoikeus (optio) ostaa myyntikohde huudettuun hintaan.
Lähtöhinta on yleensä n. 60 prosenttia normaalikuntoisen vastaavan tuotteen myyntihinnasta. Ostajat määrittelevät itse hinnan, jolla he ovat valmiit ostamaan tuotteen.

HUUTOMAKSU

Mikäli kohteelle on asetettu ostajan maksettavaksi huutomaksu, siitä ilmoitetaan aina kohteen kuvauksessa, palkkio peritään huutokauppa hinnan päälle.

KIRJALLISET TARJOUKSET

Auxxi hyväksyy ainoastaan sellaiset kirjalliset tarjoukset joidenka jättäjä on Auxxi:n kanssa sovitusti tunnistautunut tarjouksen jättäjäksi.

Tällöin Auxxi suorittaa huudon tai tekee siitä automaatti korotukselle tarjouksen Agentti merkinnällä.

Mikäli tarjoajalla ei ole pääsyä tietokoneelle, Auxxi:n toimipaikoissa heille voidaan sopimuksesta järjestää siihen mahdollisuus.

Tarvittaessa henkilökunnan apu on käytettävissä.

VARAUSRAHA

Kun tarjous on hyväksytty, tarjouskilpailun voittaja on maksettava vähintään varausrahan kolmen työpäivän kuluessa huutokaupan päättymisestä, ellei toisin sovita. Jos tätä maksua ei suoriteta sovitun ajan kuluessa, Auxxi:lla on oikeus tarjota kohdetta muille huutokaupassa mukana olleille tarjoajille.

Varausraha on mahdollista palauttaa, jos kohteen ostaja toteaa, että se eroaa merkittävästi kohteesta annetusta kuvauksesta ja Auxxi ei voi korjata puutetta tai alentaa hintaa vastaavasti.
Pienin varausraha on 10 prosenttia kauppahinnasta, tai € 500, kumpi on suurempi. Kun on kyse viranomaisten puolesta myytävistä kohteista, varausraha on 25 prosenttia kauppahinnasta. Elävissä huutokaupoissa, varausraha on maksettava ennen huutokaupan päättymistä.

LOPPU MAKSU JA TOIMITUS

Ennen kuin huutokauppa kohde voidaan toimittaa, ostaja tai ostajan edustajan tulee tarkastaa ja hyväksyä huutokauppa kohde. Ostosopimus on allekirjoitettava, joka on molempia osapuolia sitova.

Maksu on suoritettava kokonaisuudessaan kaikkine kuluineen, viiden työpäivän kuluessa huutokaupan päättymisestä (ellei toisin ole sovittu).
Kaikki myyntikohteet on maksettava kokonaisuudessaan ennen niiden luovutusta asiakkaalle.

AJONEUVON REKISTERÖINTI JA VAKUUTTAMINEN

Ostaja on velvollinen huolehtimaan kohteidensa rekisteröimisestä viranomaisten säätämällä tavalla ja määrä ajassa. Joissakin tapauksissa uudelleen rekisteröiminen voi kestää jopa kaksi viikkoa, koska ajoneuvoa ns. "leasing kohde". Jolloin ajoneuvon luovutus asiapaperit kiertävät rahoituslaitoksen kautta. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ostajan omistusoikeuteen tai mahdollisuuteen käyttää ajoneuvoa.

OSTAJAN VELVOLLISUUS ON TARKISTAA KOHDE

Ostajan velvollisuus on tarkastaa, että huutokaupatun kohteen kunto vastaa kohtuullisessa määrin siitä esitettyä kuvausta.

Ostajat, jotka ovat tehneet tarjouksen netissä on syytä tarkastaa kohde lähemmin luovutuksen yhteydessä, että se vastaa Auxxi:n antamaa kuvausta.

Elävässä huutokaupassa kohteet on tarkastettava ennen huutokaupan alkamista tai viimeistään sen kuluessa. Käytetyissä kohteissa voi olla vikoja, tämä seikka on ostajan otettava huomioon. Kuluttajalaissa käytetään termiä jossa huutokaupalla myydään kohde "sellaisena kuin se on". Tämä tarkoittaa, että kohde myydään siinä kunnossa ja niillä varusteilla kuin se huutokauppapaikalla on. Myyjä on vastuussa ainoastaan vioista, jotka voidaan havaitaan tai todentaa että ne ovat olleet Auxxi:n tiedossa huutokauppahetkellä.

Myyjä ei ole vastuussa vioista tai puutteista, jotka ostajan olisi kohtuudella pitänyt huomata huutokauppaa ennen järjestetyn näytön yhteydessä. Myöskään myyjä ei ole vastuussa puutteista joista todettiin kuvauksen yhteydessä, joko netissä tai paikan päällä. On huomioitava että huutokauppa ostoihin liittyy aina tietty ostaja riski, toisaalta se antaa mahdollisuuden tehdä ns. "hyvät kaupat".

Kannattaa muistaa, että normaali kuluminen on hyväksyttävää oikeudellisessa mielessä. Kun tuote myydään huutokaupalla, myyjä vastaa vain sellaisista vioista kuten kohde on huomattavasti enemmän kulunut kuin voidaan kohtuudella olettaa, ottaen huomioon kohteen ikä, ajokilometrimäärä, käyttötarkoitus, ja muista tiedossa olevista tekijöistä, jos niistä ei ole kohteen kuvauksessa mainittu.

Muista, että netissä esitetyt tiedot myyntikohteesta on tarkoitus olla helposti saatavilla ja selkeä. Auxxi:n testeissä keskitytään turvallisuuteen ja tekniseen toimintaan, vaikka asiat on kuvattu ensisijaisesti pääpiirteittäin.

TULOSTUS JA KIRJOITUSVIRHEET, JA TEKNISET VIAT TAI ONGELMAT

Auxxi:a ei voida pitää vastuussa nettisivuilla mahdollisista esiintyvistä paino- tai kirjoitusvirheistä, eikä Auxxi voi taata, että kaikki kuvat ovat totuudenmukainen ja tarkka esitys tavaroiden ulkonäöstä.

Auxxi:lla on oikeus kieltäytyä myynnistä, hylätä tiettyjen tarjoajien tarjouksia tai päättää huutokaupan uudistamisesta, mikäli lopullisesta hinnasta, teknisistä ongelmista, kirjoitusvirheistä tai muista syistä on epäselvyyttä huutokaupat toteuttamisessa.

Auxxi ei vastaa kustannuksista, menetyksistä tai välillisistä vahingoista, joita on voinut aiheutua tarjoajalle tai asiakkaalle edellä mainituista seikoista johtuen tai syystä että tarjous ei ole rekisteröitynyt, tietokone virheestä, tiedonsiirto-ongelmista jne.

Mikäli Auxxi nettisivuilla esiintyy teknisiä ongelmia, niin että oikeudenmukainen hinnoittelu prosessi huutokaupassa ei voi toteutua, uusitaan huutokauppa. Tällaisessa tilanteessa huutokaupan uusinnasta tiedotetaan 24 tunnin kuluessa ostajaehdokkaille.

MYYJÄN VASTUU

Auxxi edustaa myyjää myyntikohteiden virhevastuussa. Auxxi vastaa yhdessä myyjän kanssa, siitä että myyntikohteet ovat vapaat maksamattomista veroista ja muista mahdollisista veloista jotka kohdistuvat kohteeseen. Mikäli Auxxi epäilee tai on syytä epäillä, että kohteeseen liittyy maksamattomia velvoitteita tai kohteen omistusoikeuteen liittyy seikkoja, joita ei ole ollut tiedossa ennen kohteen myyntiä on Auxxilla oikeus purkaa jo tehty kauppa.

Kuluttajasuoja lain mukaan myyjä on vastuussa, jos kohde on huonommassa kunnossa kuin ostaja olisi voinut kohtuudella odottaa, ottaen huomioon tuotteen hinta ja muut annetut tiedot. Koska ostaja on se joka määrittää lopullisen hinnan huutokaupassa, siitä syystä ei voida ottaa huomioon sellaisia esityksiä että kohde myydään kohtuuttomaan hintaan.

Myyjä ja Auxxi ovat velvollisia ilmoittamaan vioista tai negatiivisista tekijöistä, joista he ovat tietoisia. Myyjä ei ole vastuussa kohteen normaalista kulumisesta, eikä vioista, joista ostaja on tietoinen tai hänen pitäisi olla tietoinen, esimerkiksi vioista joita ostaja olisi voinut nähdä tai löytää katseltaessa kuvia myynti ilmoituksessa, tarkasteltaessa tai koekäyttäessä kohdetta.
Myyjä ei vastaa myyntikohteen vioista, jos kohteessa on ilmoitettu olevan vikoja ja se myydään ehdolla "vaatii korjausta/korjattavaksi/projekti", siitä huolimatta jos kohteessa ilmenee laajempiakin vikoja tai erilaisia vikoja mistä on tiedotettu ennen huutokauppaa.

Myyjä tai Auxxi eivät ole vastuussa vioista, niissä tuotteissa jotka myydään viranomaisten, konkurssipesien tai lainvoimaisen pantinhaltijan puolesta esimerkiksi pakkohuutokaupalla. Kuluttajavirasto ohjeistukset eivät koske näitä eriä, eikä niitä tarvitse erikseen luetteloida.

Tuotteet myydän huutokaupassa "siinä kunnossa ja niillä varusteilla" kuin se on, huutokauppa toteutumishetkellä. Myyjä ei ole vastuussa puutteista, jotka havaitaan luovutuksen jälkeen. Auxxin vastuu ja korvaus velvollisuus rajoittuu kohteesta kulloinkin saatuun myyntipalkkioon määrään.

VASTAANOTTOVALTUUTUS VAADITAAN OSTAJAN EDUSTAJALTA

On erittäin tärkeää, että ostajat, jotka käyttävät edustajaa kohteen vastaanottamiseen, käyvät tarkastamassa huutokaupan kohteen ennen huutokauppaa tai huutokaupan aikana, tai viimeistään ennen luovutusta. Kun kohde on luovutettu ostajan edustajalle, siihen kohdistuvia reklamaatioita ei käsitellä.

Mikäli edustaja on oikeutettu vastaanottamaan kohteen on hänellä oltava siihen ostajan kirjallinen valtuutus.

VALITUKSET

Ostajat on välittömästi tehtävä ilmoitus Auxxi:lle tuotteessa esiintyvistä mahdollisista puutteista. Valitukset on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen auxxi(at)auxxi.com
Jos valitukselle on aihetta, Auxxi:iin on oltava aina yhteydessä ennen kuin tuotteeseen tehdään minkäänlaista korjauksia. Tällöin kustannusarvio on lähetett&aumauml;vä Auxxi:lle. Tämä siitä syystä että Auxxi:lla on oltava mahdollisuus ensin itse arvioida ja hyväksyä tehty kustannusarvio, tai mahdollisesti itse korjata / korjauttaa hyväksytty vika.

Jos ostaja ei ole itse noutanut kohdetta, valitukset on jätettävä ennen kohteen luovutusta kohteen sijaintipaikalta, muussa tapauksessa valituksia ei käsitellä. On erittäin tärkeää, että ostajat huolehtivat siitä että huutokaupan kohteet tarkastetaan, ennen kuin se lähtevät Auxxi:n toimipaikoista.

Auxxi:lla on oikeus itse korjata virheet, niissä myydyissä tuotteessa joissa myyjä on vastuussa. Auxxi on myös oikeus vaihtaa/korvata myyty tuote toisella vastaavalla tuotteella. Jos vikaa ei ole korjattu kohtuullisessa ajassa valituksen esittämisestä, ostajalla on oikeus purkaa kauppa ja hänelle palautetaan maksetun kauppasumman, kun tuote on palautettu Auxxi:n toimipaikkaan. Ostajalle ei makseta hyvitystä matkakuluista tai muista välittömistä tai välillisistä kuluista. Huomaathan, että alennuksen tinkiminen huutokauppahinnasta, huutokaupan jälkeen ei ole hyväksyttävä.

Mikäli tuotteessa havaitaan sen kaltaisia vikoja joiden kustannukset voivat olla suuret, Auxxi pidättää itsellään oikeuden perua kauppa ja lunastaa kohde itselleen huutokauppahintaan, vähennettynä mahdollisesti kohteelle, ostajan tai hänen edustajansa toimesta aiheutetun kulujen ja/tai vahinkojen kustannuksilla.

Ostaja on myös mahdollisuus purkaa kauppa ja saada takaisin ostohinta. Mikäli ostaja vaatii korvausta muista välittömistä kuluista, kuten matkakulut, on niistä esitettävä hyväksyttävät tositteet korvauksen maksamiseksi.

Jos ajoneuvo palautetaan kaupan purun seurauksena, Auxxi:lla on oikeus periä korvaus mikäli matkamittariin on kertynyt yli 2000 km, korvaus on € 1 / km , tämä summa vähennetään palautettavista rahoista. Tapauksissa joissa Auxxi on korvausvelvollinen, Auxxilta ei voida vaatia enempää korvausta kuin se on saanut kohteesta myyntipalkkiona.

ARVONLISÄVERO

Henkilöautot myydään marginaaliverolla, (huutohintaan ei lisätä alv:tä, eikä sitä myöskään voi vähentää huutohinnasta kirjanpidollisesti) ellei toisin mainita. Tieto verokohtelusta, mainitaan kunkin huutokohteen etusivulla. Muut ajoneuvot ja kohteet myydään pääsääntöisesti ilman arvonlisäveroa, koska nämä kohteet on pääasiassa suunnattu yrityksille.

Ostajat vastaavat itse siitä, onko myydyn kohteen arvonlisävero vähennyskelpoinen suhteessa heidän liiketoimintaansa.

Ostajia pyydetään kääntymään oman kirjanpitäjänsä puoleen saadakseen verosäännöksiä ja olosuhteita koskevia neuvoja, tavoista joissa he voivat vähentää ostokohteen arvonlisäveron.

MAKSUEHDOT

Maksu voi suorittaa jollakin seuraavista tavoista:

A. Maksut pankin kautta, alla olevat pankkiyhteydet ovat käytettävissäsi.
Maksaessasi pankin kautta ilmoita aina maksettavan tositteen viitenumero.

 1.  Danske pankki: FI62 8024 0710 0710 64 DABAFIHH
 2. Osuuspankki: FI44 5297 0020 0919 15 OKOYFIHH
 3. Nordea pankki: FI55 1312 3000 6239 13 NDEAFIHH


B. Pankkikortit.

C. Käteinen
Käteisellä maksaessa velotetaan 10% lisämaksua, tai minimissa € 5, lisättynä voimassa oleva arvonlisävero

D. Rahoitus Auxxi:n kautta. Työstämme parhaillaan erilaisia rahoitus elementtejä rahoituslaitosten kanssa. Huomaa, että luottohakemus voidaan tehdä ennen kuin huutokaupan kohde on huudossa. Lisätietoja on tulemme ilmoittamaan lähiaikoina omalla erillisellä sivulla.

MAKSUN VIIVÄSTYMINEN

Huutokaupan tuotteet on maksettava kokonaisuudessaan viiden työpäivän kuluessa huutokaupan päättymisestä, ellei toisin sovita. Jos maksua ei ole maksettu kokonaisuudessaan, Auxxi:lla on oikeus ryhtyä yhteen tai useampaan seuraavista toimista:

 • Periä maksu ja sekä viivästyskorkoa, joka on Suomen Pankin virallinen viitekoron järjestelmän mukainen korko plus 8 prosenttia.
 • Peruuttaa kauppa ja periä huudon perumiskulut joka on 10 % huutohinnasta tai minimissään € 250, lisättynä voimassa oleva arvonlisävero.


Kaikissa tapauksissa Auxxi:lla on oikeus periä korvaus varastoinnista, kuljetuksesta, tarvittavista korjauksista, myynnin yleiskuluista, vakuutusmaksuista ja muista kaupan peruuntumisen johdosta aiheutuneista kustannuksista.

KOHTEEN NOUTAMINEN ANNETUN MÄÄRÄAJAN JÄLKEEN

Mikäli kohdetta ei noudeta viiden työpäivän kuluessa huutokaupan sulkeutumisesta, Auxxi perii vuokraa € 30,00 / tuote / päivä, ellei toisin ole osapuolten kesken sovittu.

Mikäli kohdetta ei ole noudettu 30 työpäivän kuluessa, on Auxxi:lla oikeus ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Lähettää kohde ostajalle, ostajan kustannuksella.
 • Purkaa kauppa ja vaatia näiden ehtojen mukaista korvausta kaupan purusta.
LISÄPALVELUT: AUTON LISÄ TAKUU, RAHOITUS, VAKUUTUS, KULJETUS JNE.

Auxxi toimii ainoastaan välittäjänä, lisäpalveluita tarjoavien yritysten ja ostajan välillä. Lisätietoja löytyy sivuiltamme kohdassa "muut palvelut", sekä kunkin kohteen "yleistä" tiedoissa, mikäli sellaista on tarjolla. Palveluntarjoajat ja ostajat ovat itse vastuussa näiden palveluiden sopimisesta ja sopimusten allekirjoittamisesta. Auxxi vain antaa tietoa näistä palveluista.

EHDOT MYYNNISTÄ SUOMEN ULKOPUOLELLE.

YLLÄ OLEVIEN EHTOJEN LISÄKSI, VIENNISSÄ SUOMEN ULKOPUOLELLE SOVELLETAAN SEURAAVIA EHTOJA.
MYYNTI EU: N YRITYKSILLE, JOILLA ON VOIMASSA OLEVA ALV-NUMERO:

Ostajan on ilmoitettava voimassa oleva alv-numero, joka tarkastetaan ja hyväksytään Auxxi toimesta

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN

ALV rekisteröity ostajan ei tarvitse maksaa Suomen arvonlisäveroa palkkiosta, kuljetus- ja muista palveluista Suomessa, ostajan oman maan viranomainen voi periä näistä palveluista veroa ostajan kotimaassa.
Jos alv-numero on hyväksytty, ostaja ei tarvitse maksa Suomen arvonlisävero, hankinta verotetaan ostajan kotimaassa.
Auxxi:lla on kuitenkin oikeus vaatia vakuusraha ostajalta ALV maksuista, vakuusraha palautetaan ostajalle kun hän on esittänyt vaaditut todisteet kohteen kuljetuksesta Suomen rajojen ulkopuolelle.
Vakuusraha rekisteröidyistä ajoneuvoista on aina vähintään € 500 riippumattomia alv määrästä, vakuusraha voi olla suurempi, kuitenkin enintään voimassa olevan ALV prosentin suuruinen (tällä hetkellä 24%) kohteen yhteis-summasta, (huutohinta ja palvelut).
Vakuusraha rekisteröimättömistä kohteista on aina vähintään € 100 riippumaton alv:n määrästä, vakuusraha voi olla suurempi, kuitenkin enintään voimassa olevan ALV prosentin suuruinen (tällä hetkellä 24%) kohteen yhteis-summasta, (huutohinta ja palvelut).
Jos kohde ei sisällä vähennyskelpoista arvonlisäveroa, sovelletaan seuraavaa vakuusraha käytäntöä: Rekisteröidyt kohteet € 500 talletus.

REKISTERÖIMÄTTÖMÄT KOHTEET - EI TALLETUSTA.
 • Vakuusraha palautetaan, kun Auxxi on saanut vahvistuksen, että tuote on pysyvästi poistunut Suomesta. Auxxi on saatava tämä vahvistuksen viimeistään 15 päivän kuluttua laskun päiväyksestä.
 • Vakuusrahan palauttamista varten ostajan on toimitettava Auxxi:lle oman pankkitilinsä IBAN, SWIFT/BIC-koodi ja tilinhaltijan oikea nimi, niin että Auxxi voi palauttaa vakuusrahan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun vahvistus tuotteen poistumisesta Suomesta on saatu.
 • Kohdetta luovutettaessa on ostajan tai hänen edustajansa voitava todistaa henkilöllisyytensä, esimerkiksi ajokortilla tai passilla.
 • Ostajaa pyydetään esittämään kopiot yrityksen rekisteröinnistä EU-valtioon sekä alv-rekisteröinnistä, joista tulee käydä esille se kenellä yrityksessä on allekirjoitus oikeus.
 • Mikäli ostaja käyttää edustajaa kohteen noutamisessa, on hänellä oltava kirjallinen valtuutus allekirjoittaa toimitusvahvistus ja vastaanottaa kohde.
 • Suomen rekisterikilvet poistetaan ajoneuvoista. Suomen lain mukaan rekisteröimättömiä ajoneuvoja on kuljetettava kuljetusajoneuvolla tai ne on varustettava väliaikaisilla rekisterikilvillä. Ostaja voi hakea tällaista kilvet lähimmästä katsastustoimipaikasta. Väliaikaisia rekisterikilpiä ei kuitenkaan myönnetä kaikille ajoneuvoille. Sinun on siis varmistettava Auxxi:n asiakaspalvelusta minkälaista menettelyä sovelletaan kulloinkin kyseessä olevaan ajoneuvoon. Ajoneuvon asiakirjat ja Suomen rekisteröintitodistus luovutetaan ostajalle tai kuriirille, kohteen luovutuksen yhteydessä.
 • Mikäli kohde noudetaan kuljetusyrityksen / huolitsijan toimesta, vakuusraha talletusta ei tarvita. Asiasta on sovittava etukäteen Auxxi:n kanssa.
MYYNTI YRITYKSILLE EU: SSA ILMAN VOIMASSA OLEVAA ALV-NUMEROA:
 • Ostaja on aina velvollinen maksamaan arvonlisäveron huutokauppa palkkiosta, rahtikuluista ja muista palveluista Suomessa.
 • Mikäli kohde on ALV:n alainen, on ostaja aina velvollinen suorittamaan voimassaolevan arvonlisävero Suomen lain mukaan.
 • Kohdetta luovutettaessa on ostajan tai hänen edustajansa voitava todistaa henkilöllisyytensä, esimerkiksi ajokortilla tai passilla.
 • Mikäli ostaja käyttää edustajaa kohteen noutamisessa, on hänellä oltava kirjallinen valtuutus allekirjoittaa toimitusvahvistus ja vastaanottaa kohde.
 • Suomen rekisterikilvet poistetaan ajoneuvoista. Suomen lain mukaan rekisteröimättömiä ajoneuvoja on kuljetettava kuljetusajoneuvolla tai ne on varustettava väliaikaisilla rekisterikilvillä. Ostaja voi hakea tällaista kilvet lähimmästä katsastustoimipaikasta. Väliaikaisia rekisterikilpiä ei kuitenkaan myönnetä kaikille ajoneuvoille. Sinun on siis varmistettava Auxxi:n asiakaspalvelusta minkälaista menettelyä sovelletaan kulloinkin kyseessä olevaan ajoneuvoon. Ajoneuvon asiakirjat ja Suomen rekisteröintitodistus luovutetaan ostajalle tai hänen edustajalle, kohteen luovutuksen yhteydessä.
 • Mikäli kohde noudetaan kuljetusyrityksen / huolitsijan toimesta, asiasta on sovittava etukäteen Auxxi:n kanssa.
MYYNTI EU:SSA ASUVALLE YKSITYISHENKILÖILLE:
 • Ostaja on aina velvollinen maksamaan arvonlisäveron huutokauppa palkkiosta, rahtikuluista ja muista palveluista Suomessa.
 • Mikäli kohde on ALV:n alainen, on ostaja aina velvollinen suorittamaan voimassaolevan arvonlisävero Suomen lain mukaan.
 • Kohdetta luovutettaessa on ostajan tai hänen edustajansa voitava todistaa henkilöllisyytensä, esimerkiksi ajokortilla tai passilla.
 • Mikäli ostaja käyttää edustajaa kohteen noutamisessa, on hänellä oltava kirjallinen valtuutus allekirjoittaa toimitusvahvistus ja vastaanottaa kohde.
 • Suomen rekisterikilvet poistetaan ajoneuvoista. Suomen lain mukaan rekisteröimättömiä ajoneuvoja on kuljetettava kuljetusajoneuvolla tai ne on varustettava väliaikaisilla rekisterikilvillä. Ostaja voi hakea tällaista kilvet lähimmästä katsastustoimipaikasta. Väliaikaisia rekisterikilpiä ei kuitenkaan myönnetä kaikille ajoneuvoille. Sinun on siis varmistettava AUXXI:n asiakaspalvelusta minkälaista menettelyä sovelletaan kulloinkin kyseessä olevaan ajoneuvoon. Ajoneuvon asiakirjat ja Suomen rekisteröintitodistus luovutetaan ostajalle tai kuriirille, kohteen luovutuksen yhteydessä.
 • Mikäli kohde noudetaan kuljetusyrityksen / huolitsijan toimesta, asiasta on sovittava etukäteen Auxxi:n kanssa.
VIENTI YKSITYISHENKILÖILLE EU: N ULKOPUOLELLA JA AHVENANMAA:
 • EU:n ulkopuolella tai Ahvenanmaalla vakituisesti asuvan henkilön on velvollinen maksamaan Suomen arvonlisäveroa palkkiosta, kuljetus- ja muista palveluista Suomessa.
 • Kun kohteen viennistä tehdään vaatimusten mukainen vientiselvitys tullille, ostajan ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa Suomeen, hankinta mahdollisesti verotetaan ostajan kotimaassa.
 • Auxxi:lla on kuitenkin oikeus vaatia vakuusraha ostajalta ALV maksuista, vakuusraha palautetaan ostajalle kun hän on esittänyt vaaditut tullin vahventamat vientiasiakirjat kohteen kuljetuksesta EU:n ulkopuolelle.
 • Vakuusraha rekisteröidyistä ajoneuvoista on aina vähintään € 500 riippumattomia alv määrästä, vakuusraha voi olla suurempi, kuitenkin enintään voimassa olevan ALV prosentin suuruinen (tällä hetkellä 24%) kohteen yhteis-summasta, (huutohinta ja palvelut).
 • Vakuusraha rekisteröimättömistä kohteista on aina vähintään € 100 riippumaton alv:n määrästä, vakuusraha voi olla suurempi, kuitenkin enintään voimassa olevan ALV prosentin suuruinen (tällä hetkellä 24%) kohteen yhteis-summasta, (huutohinta ja palvelut).
 • Jos kohde ei sisällä vähennyskelpoista arvonlisäveroa, vakuusrahaa ei vaadita.
 • Kohdetta luovutettaessa on ostajan tai hänen edustajansa voitava todistaa henkilöllisyytensä, esimerkiksi ajokortilla tai passilla.
 • Mikäli ostaja käyttää edustajaa kohteen noutamisessa, on hänellä oltava kirjallinen valtuutus allekirjoittaa toimitusvahvistus ja vastaanottaa kohde.
 • Suomen rekisterikilvet poistetaan ajoneuvoista. Suomen lain mukaan rekisteröimättömiä ajoneuvoja on kuljetettava kuljetusajoneuvolla tai ne on varustettava väliaikaisilla rekisterikilvillä. Ostaja voi hakea tällaista kilvet lähimmästä katsastustoimipaikasta. Väliaikaisia rekisterikilpiä ei kuitenkaan myönnetä kaikille ajoneuvoille. Sinun on siis varmistettava Auxxi:n asiakaspalvelusta minkälaista menettelyä sovelletaan kulloinkin kyseessä olevaan ajoneuvoon. Ajoneuvon asiakirjat ja Suomen rekisteröintitodistus luovutetaan ostajalle tai kuriirille, kohteen luovutuksen yhteydessä.
 • Mikäli kohde noudetaan kuljetusyrityksen / huolitsijan toimesta, asiasta on sovittava etukäteen Auxxi:n kanssa.
VIENTI MYYNTI YRITYKSILLE EU: N ULKOPUOLELTA
 • EU:n ulkopuolelle rekisteröity yritys ei tarvitse maksaa Suomen arvonlisäveroa palkkiosta, kuljetus- ja muista palveluista Suomessa, ostajan oman maan viranomainen voi periä näistä palveluista veroa ostajan kotimaassa.
 • Kun kohteen viennistä tehdään vaatimusten mukainen vientiselvitys tullille, ostajan ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa Suomeen, hankinta mahdollisesti verotetaan ostajan kotimaassa.
 • Auxxi:lla on kuitenkin oikeus vaatia vakuusraha ostajalta ALV maksuista, vakuusraha palautetaan ostajalle kun hän on esittänyt vaaditut tullin vahventamat vientiasiakirjat kohteen kuljetuksesta EU:n ulkopuolelle.
 • Vakuusraha rekisteröidyistä ajoneuvoista on aina vähintään € 500 riippumattomia alv määrästä, vakuusraha voi olla suurempi, kuitenkin enintään voimassa olevan ALV prosentin suuruinen (tällä hetkellä 24%) kohteen yhteis-summasta, (huutohinta ja palvelut).
 • Vakuusraha rekisteröimättömistä kohteista on aina vähintään € 100 riippumaton alv:n määrästä, vakuusraha voi olla suurempi, kuitenkin enintään voimassa olevan ALV prosentin suuruinen (tällä hetkellä 24%) kohteen yhteis-summasta, (huutohinta ja palvelut).
 • Jos kohde ei sisällä vähennyskelpoista arvonlisäveroa, vakuusrahaa ei vaadita.
 • Kohdetta luovutettaessa on ostajan tai hänen edustajansa voitava todistaa henkilöllisyytensä, esimerkiksi ajokortilla tai passilla.
 • Mikäli ostaja käyttää edustajaa kohteen noutamisessa, on hänellä oltava kirjallinen valtuutus allekirjoittaa toimitusvahvistus ja vastaanottaa kohde.
 • Suomen rekisterikilvet poistetaan ajoneuvoista. Suomen lain mukaan rekisteröimättömiä ajoneuvoja on kuljetettava kuljetusajoneuvolla tai ne on varustettava väliaikaisilla rekisterikilvillä. Ostaja voi hakea tällaista kilvet lähimmästä katsastustoimipaikasta. Väliaikaisia rekisterikilpiä ei kuitenkaan myönnetä kaikille ajoneuvoille. Sinun on siis varmistettava Auxxi:n asiakaspalvelusta minkälaista menettelyä sovelletaan kulloinkin kyseessä olevaan ajoneuvoon. Ajoneuvon asiakirjat ja Suomen rekisteröintitodistus luovutetaan ostajalle tai kuriirille, kohteen luovutuksen yhteydessä.
 • Mikäli kohde noudetaan kuljetusyrityksen / huolitsijan toimesta, asiasta on sovittava etukäteen Auxxi:n kanssa.